یزدگردی نیم روزه

Departure Date

Daily

Duration

از ساعت 8:30 الی 13

Views

275

خدمات تور

رفت و برگشت با اتوبوس
میان وعده و شام
ورودیه

مکانهای بازدید

روز اول

یزد

بازدید از آتشکده – مسجد جامع – میدان امیرچخماق – باغ دولت آباد