کویر بافق

Departure Date

Daily

Duration

از ساعت 14 الی 23

Views

278

خدمات تور

رفت و برگشت با اتوبوس
میان وعده و شام
ورودیه

مکانهای بازدید

روز اول

کویر

بازدید به همراه سرسره آبی موتور سواری سافاری