تور گروهی کویر

Departure Date

Daily

Duration

1 روز

Views

277

خدمات تور

رفت و برگشت با اتوبوس
میان وعده و شام
شتر سواری و تپه گردی
شب نشینی پای آتیش
ورودیه

مکانهای بازدید

روز اول

کویر

شتر سواری موتور سواری در تپه ها - نوششیدن چای و صرف کیک یزدی و سیب زمینی آتیشی شام شامل چلو جوجه و نوشابه