85,000تومان

از ساعت 8:30 الی 13

بازدید از مکان های دیدنی یزد
130,000تومان

از ساعت 14 الی 23

گشت و گذار در کویر زیبای بافق به همراه شتر سواری و ...
130,000تومان

ساعت حرکت 9 صبح ساعت برگشت 16

تور یک رورزه بازدید از روستای خرانق، زیارتگاه زرتشتیان چک چک و شهر تاریخی میبد
130,000تومان

حرکت ساعت 15 برگشت 21

بازدید از شهر تاریخی مهریز و قلعه ی سریزد
100,000تومان

از 9 صبح تا ساعت 19

گشت و گذار در شهر زیبای ابر کوه
120,000تومان

1 روز

کویر گردی به همراه برنامه های شاد