ترانسفر رفت و برگشت، گشت جزیره و اقامت هتل
تور مشهد بصورت زمینی، ریلی و پروازی همه روزه