علی یزدان پرست

Posted By : helmayazd/ 0

کارشناس تور با سابقه متخصص در زمینه یزدگردی

 • مشاهده در حدود 100 نشان می دهد در هر سال

 • دارم به اشتراک گذاری دانش من با مردم از سراسر جهان

 • آیا خارج از برادوی انجام با نامزد اسکار

 • مطمئن شوید کسب و کار تئاتر را از هر زاویه

 • مطمئن شوید کسب و کار تئاتر را از هر زاویه

امین ترکی

Posted By : helmayazd/ 0
 • مشاهده در حدود 100 نشان می دهد در هر سال

 • دارم به اشتراک گذاری دانش من با مردم از سراسر جهان

 • آیا خارج از برادوی انجام با نامزد اسکار

 • مطمئن شوید کسب و کار تئاتر را از هر زاویه

 • مطمئن شوید کسب و کار تئاتر را از هر زاویه

مرتضی دهقان

Posted By : helmayazd/ 0

  درباره من!

  آقای مرتضی دهقان با استفاده از دانش و تخصص در زمینه ی گردشگری در سال 1383 پا به عرصه جهانگردی گذاشت!
  در بهمن ماه 1393 شرکت جهانگردی و گردشگری حلما گشت وارد عرصه رقابت شد.
  با بکار گیری نیرو های متخصص در زمینه های تخصصی جهانگردی توانست در سال 1397 جزو 5 آژانس برتر استان باشد و با کسب این افتخار هم اکنون در سال 15 ام فعالیت خود در پی کسب رضایت مشتریان میباشد