سوئیت آپارتمان آرتا واقع در امام رضا 3
  سوئیت آپارتمان پاسارگاد واقع در خیابان امام خمینی
   سوئیت آپارتمان پرستو واقع در امام رضا 3
    سوئیت آپارتمان داوود واقع در امام رضا 5
     سوئیت آپارتمان طاها نزدیک به باب الرضا
      سوئیت آپارتمان زیبای ملک یاسین