تیم تکی و لیستی

تیم تکی استایل 1

علی یزدان پرست

راهنما تور

 • آژانس حلماگشت یزد،بلوار پاکنژاد، یزد
 • 0901-351-5522
 • aliasin32@gmail.com

تیم تکی استایل 2

مرتضی دهقان

مدیریت آژانس

Phone

913-152-4069

Email

helma_gasht93@yahoo.com

لیست تیم

علی یزدان پرست

راهنما تور

 • آژانس حلماگشت یزد،بلوار پاکنژاد، یزد
 • 0901-351-5522
 • aliasin32@gmail.com
امین ترکی

راهنما تور

 • بلوار پاکنژاد روبروی سه راه آبنما نبش کوچه 16
 • 913-749-7817
مرتضی دهقان

مدیریت آژانس

 • بلوار پاکنژاد روبروی سه راه آبنما نبش کوچه 16
 • 913-152-4069
 • helma_gasht93@yahoo.com